KỸ NĂNG SĂN HỌC BỔNG DU HỌC

Hướng dẫn apply học bổng MEXT

Giới thiệu và giải đáp học bổng MEXT cả 3 bậc học BA/Master/PhD

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY

Giới thiệu khóa học

Giải đáp thắc mắc học bổng MEXT từ A-> Z

1/ Giới thiệu về MEXT và 2 cách nộp hồ sơ MEXT (Ms Mai)
2/ Quá trình/các bước/các mốc quan trọng trong nộp MEXT qua ĐSQ (Mr Minh)
3/ Những lợi ích/ưu điểm của MEXT, các chi phí được cover (Ms Bắc)
4/ Cuộc sống du học ở Nhật bằng MEXT (Mr Bình)
5/ Q&A

Giảng viên

MEXT Support team

1/ Chị Nguyễn Thị Tuyết Mai: Hiroshima University, MEXT | Master 2010
2/ Chị Nguyễn Vũ Giang Bắc: University of Tsukuba, MEXT | PhD 2016
3/ Anh Phạm Vũ Minh: University of Agriculture and Technology, MEXT | Master 2017 
4/ Anh Nguyễn Thanh Bình: Osaka University, MEXT | BA  2017


Đăng ký khóa học

Miễn phí

Miễn phí
Đăng ký