Giới thiệu khóa học

Giáo trình được biên soạn và giảng dạy trực tiếp từ Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Lê Thị Quỳnh Nga.

Đối tượng khóa học:

Các bạn đang chuẩn bị và sẽ săn học bổng du học bậc Thạc sỹ (Master)

Nội dung khóa học:
Khóa học xoay quanh kinh nghiệm & lời khuyên thực tế giúp định hướng và hiện thực hóa việc xin học bổng du học bậc Thạc sĩ của Nghiên cứu sinh Tiến Sĩ Lê Thị Quỳnh Nga- Đồng thời là Chuyên gia tư vấn học bổng du học.

1/ Phân loại học bổng du học
2/ Hướng dẫn phân biệt hồ sơ mạnh & yếu
3/ Hướng dẫn chiến lược định vị bản thân để tìm học bổng phù hợp
4/ Hướng dẫn viết bài luận (SOP, LoM), CV, Resume và LoR
5/ Những điều cần tránh khi viết bài luận, CV, Resume và LoR
6/ Phân tích những ví dụ cụ thể cách viết CV, LoR và bài luận
7/ Hướng dẫn điền application form apply 3 loại học bổng chính phủ phổ biến: Chevening, New Zealand Asean, AAS

Nội dung khóa học (5 giờ)

Tác giả

LÊ THỊ QUỲNH NGA
Chuyên gia hướng dẫn săn học bổng du học

Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Đại học Maastricht, Hà Lan

Thành tích chính đạt được:

- Học bổng toàn phần Thạc sĩ (High Potential Scholarship) trị giá hơn 23.700 euro

- Học bổng toàn phần Tiến sĩ (UNU-MERIT Fellowship) trị giá hơn 72.000 euro

- Kinh nghiệm hơn 5 năm làm Mentor hướng dẫn săn các loại học bổng chính phủ, học bổng trường 

- Rất nhiều học trò đã được học bổng AAS, New Zealand Asean, Poland, học bổng trường, v..v..tại khắp nơi trên thế giới.

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

500,000 đ Đăng ký