KỸ NĂNG SĂN HỌC BỔNG DU HỌC

BÍ QUYẾT SĂN HỌC BỔNG THẠC SĨ

Hướng dẫn kỹ năng & lộ trình chi tiết cách chuẩn bị để săn học bổng Thạc sĩ thành công

Vào học ngay

Giới thiệu khóa học

Giáo trình được biên soạn và giảng dạy trực tiếp từ Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Lê Thị Quỳnh Nga.

Đối tượng khóa học:

Các bạn đang chuẩn bị và sẽ săn học bổng du học bậc Thạc sỹ (Master)

Nội dung khóa học:
Khóa học xoay quanh kinh nghiệm & lời khuyên thực tế giúp định hướng và hiện thực hóa việc xin học bổng du học bậc Thạc sĩ của Nghiên cứu sinh Tiến Sĩ Lê Thị Quỳnh Nga- Đồng thời là Chuyên gia tư vấn học bổng du học.

1/ Phân loại học bổng du học
2/ Hướng dẫn phân biệt hồ sơ mạnh & yếu
3/ Hướng dẫn chiến lược định vị bản thân để tìm học bổng phù hợp
4/ Hướng dẫn viết bài luận (SOP, LoM), CV, Resume và LoR
5/ Những điều cần tránh khi viết bài luận, CV, Resume và LoR
6/ Phân tích những ví dụ cụ thể cách viết CV, LoR và bài luận
7/ Hướng dẫn điền application form apply 3 loại học bổng chính phủ phổ biến: Chevening, New Zealand Asean, AAS

Giảng viên

LÊ THỊ QUỲNH NGA

Chuyên gia hướng dẫn săn học bổng du học

Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Đại học Maastricht, Hà Lan

Thành tích chính đạt được:

- Học bổng toàn phần Thạc sĩ (High Potential Scholarship) trị giá hơn 23.700 euro

- Học bổng toàn phần Tiến sĩ (UNU-MERIT Fellowship) trị giá hơn 72.000 euro

- Kinh nghiệm hơn 5 năm làm Mentor hướng dẫn săn các loại học bổng chính phủ, học bổng trường 

- Rất nhiều học trò đã được học bổng AAS, New Zealand Asean, Poland, học bổng trường, v..v..tại khắp nơi trên thế giới.


Nội dung khóa học

GIỚI THIỆU NỘI DUNG & MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Lời chào học viên từ CEO nguonhocbong.com
Xem trước
Giới thiệu & lời chào từ Giảng viên
Xem trước
Mục tiêu của khóa học
Xem trước
Những điều ứng viên cần chuẩn bị trước khi xin học bổng
1 bộ hồ sơ xin học bổng Master gồm những gì?
PHÂN CHIA CÁC LOẠI HỌC BỔNG DU HỌC THẠC SĨ
Bức tranh tổng thể về học bổng du học bậc Thạc sĩ
Những điều bạn chưa biết về học bổng chính phủ
Những điều bạn cần biết về học bổng trường
Những điều bạn chưa biết về học bổng theo Quỹ tài trợ
LỜI KHUYÊN ỨNG VIÊN HÃY NHÌN VÀO MÌNH TRƯỚC KHI XIN HỌC BỔNG THẠC SĨ
Quy trình tìm & tâm thế khi xin học bổng du học
Hướng dẫn định vị bản thân trước khi săn học bổng
Hướng dẫn xác định học bổng mục tiêu
Thế nào là hồ sơ mạnh & yếu khi xin học bổng?
CV- RESUME- SOP-LOM-LOR
Viết CV& Resume xin học bổng khó như thế nào?
Phân tích ví dụ cụ thể viết CV & Resume
Xem trước
Hướng dẫn bí quyết viết bài luận săn học bổng thành công-SOP-LOM
Những điều cần tránh khi viết bài luận xin học bổng-SOP-LOM
Phân tích những bài luận xin học bổng cụ thể-SOP-LOM
Hướng dẫn chi tiết cách viết thư giới thiệu- LoR
Những điểm cần chú ý khi viết thư giới thiệu- LoR
Phân tích mẫu thư giới thiệu- LoR
HƯỚNG DẪN ĐIỀN APPLICATION FORM XIN HỌC BỔNG
Hướng dẫn điền application form apply học bổng New Zealand Asean
Hướng dẫn điền application form apply học bổng Chevening
Hướng dẫn điền application form apply học bổng AAS
Tóm tắt và tổng kết khóa học

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

1,000,000đ
Đăng ký