Giới thiệu khóa học

*Có 5 hồ sơ được chia sẻ trong bộ tài liệu này. Các hồ sơ này chỉ bao gồm CV và có đầy đủ quá trình họ phát triển & hoàn thiện bản thân từ nghề nghiệp chuyên môn trước khi apply thành công học bổng tại Canada.

*Việc xem được các profile săn học bổng thành công tại Canada là 1 trong các bước quan trọng để các bạn biết được săn học bổng là 1 hành trình chuẩn bị, không phải 1 quyết định tức thời.

*Các học bổng toàn phần hay 100% học phí bao gồm lĩnh vực: Finance, STEM, IT/Computer Science.

*Khi đọc kĩ các profile này bạn sẽ thấy họ có 80% các điểm chung giống nhau. Đó là cơ sở để bạn làm theo các profile này và cũng nâng cao tỉ lệ đạt học bổng như họ nhé.

MỜI CÁC BẠN CÙNG XEM CÁC PROFILE NÀY NHÉ!

Nội dung khóa học

TÂP HỢP 5 HỒ SƠ SĂN HỌC BỔNG TẠI CANADA THÀNH CÔNG
 PhD-CV1
 PhD-CV2
 Master-CV3
 Master-CV4
 Master-CV5

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

900,000 đ Đăng ký