Giới thiệu khóa học

*Có 5 hồ sơ được chia sẻ trong bộ tài liệu này. Các hồ sơ này chỉ bao gồm CV và có đầy đủ quá trình họ phát triển & hoàn thiện bản thân từ nghề nghiệp chuyên môn đến leadership.

*Việc xem được các profile săn học bổng thành công là 1 trong các bước quan trọng để các bạn biết được săn học bổng là 1 hành trình chuẩn bị, không phải 1 quyết định tức thời.

*Các học bổng chính phủ toàn phần họ đã đạt: Chevening, DAAD, Erasmus Mundus, New Zealand Asean, Australia Awards (AAS), VLIR (Bỉ)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

250,000 đ Đăng ký